RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit shareholders
BoomBit shareholders

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba głosówUdział w ogólnej
liczbie głosów (%)
ATM GRUPA S.A.4 000 00029,63%6 000 00030,77%
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD3 725 00027,59%5 725 00029,36%
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ1 838 83913,62%2 838 83914,56%
MARCIN OLEJARZ1 867 85013,84%2 867 85014,71%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE2 068 31115,32%2 068 31110,61%
RAZEM13 500 000100,00%19 500 000100,00%

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 500 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7 500 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 500 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.