RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit shareholders
BoomBit shareholders

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba głosówUdział w ogólnej
liczbie głosów (%)
ATM GRUPA S.A.4 000 00029,54%6 000 00030,71%
HANNIBAL SOARES ZA POŚREDNICTWEM WE ARE ONE LTD3 725 00027,51%5 725 00029,30%
KAROLINA SZABLEWSKA-OLEJARZ1 838 83913,58%2 838 83914,53%
MARCIN OLEJARZ1 902 85014,05%2 902 85014,86%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE2 073 31115,31%2 073 31110,61%
RAZEM13 540 000100,00%19 540 000100,00%

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 540 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7 540 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 540 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.