RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit dividend history
BoomBit dividend history

Zgodnie z opublikowaną w prospekcie emisyjnym z 2019 roku polityką dywidendową Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 40% do 80% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, (o ile wypracowany zysk jednostkowy będzie umożliwiał taką dystrybucję).

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

Historia Operacji
Dywidenda za rokDywidenda (PLN)Dywidenda na akcję (PLN)Liczba akcji objętych dywidendąDzień ustalenia akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy
Dzień wypłaty
2021 (zaliczka)3 220 8000,2413 500 00003.11.202110.11.2021
20217 444 2000,5513 500 00027.06.202218.07.2022
2022 (zaliczka)3 780 0000,2813 500 0014.12.202221.12.2022
202210 437 0000,77 / 1,0513 500 00 / 40 00028.06.202306.07.2023