RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit dividend history
BoomBit dividend history

Zgodnie z opublikowaną w prospekcie emisyjnym z 2019 roku polityką dywidendową Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę od 40% do 80% skonsolidowanego zysku netto, w zależności od potrzeb w zakresie płynności Spółki, (o ile wypracowany zysk jednostkowy będzie umożliwiał taką dystrybucję).

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

Historia Operacji
Dywidenda za rok Dywidenda (PLN) Dywidenda na akcję (PLN) Liczba akcji objętych dywidendą Dzień ustalenia akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy
Dzień wypłaty
2021 (zaliczka) 3 220 800 0,24 13 500 000 03.11.2021 10.11.2021
2021 7 444 200 0,55 13 500 000 27.06.2022 18.07.2022
2022 (zaliczka) 3 780 000 0,28 13 500 00 14.12.2022 21.12.2022
2022 10 437 000 0,77 / 1,05 13 500 00 / 40 000 28.06.2023 06.07.2023