RELACJE INWESTORSKIE

W drugim kwartale 2019 r. BoomBit przeprowadził ofertę publiczną akcji. W wyniku przeprowadzonej oferty publicznej o łącznej wartości 35,1 mln zł do Spółki trafiło 24,7 mln zł. Środki zostały przeznaczone na intensywny rozwój gier, wypracowanie wewnętrznych narzędzi analitycznych oraz wzmocnienie kompetencji w obszarze pozyskiwania użytkowników.

W ramach IPO inwestorom Indywidualnym przydzielono 701.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C, a inwestorom Instytucjonalnym 1.148.500 akcji, w tym: 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 598.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.