RELACJE INWESTORSKIE

W drugim kwartale 2019 r. BoomBit przeprowadził ofertę publiczną akcji. W wyniku przeprowadzonej oferty publicznej o łącznej wartości 35,1 mln zł do Spółki trafiło 24,7 mln zł. Środki zostały przeznaczone na intensywny rozwój gier, wypracowanie wewnętrznych narzędzi analitycznych oraz wzmocnienie kompetencji w obszarze pozyskiwania użytkowników.

W ramach IPO inwestorom Indywidualnym przydzielono 701.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C, a inwestorom Instytucjonalnym 1.148.500 akcji, w tym: 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 598.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.