RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit calendar
BoomBit calendar

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

18.04.2024

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

23.05.2024

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku

23.09.2024

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

25.11.2024

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

24.04.2023

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

25.05.2023

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku

25.09.2023

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

27.11.2023

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

25.04.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

26.05.2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku

26.09.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

28.11.2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021

25.11.2021

Raport okresowy

Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2021

24.09.2021

Raport okresowy

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

27.05.2021

Raport okresowy

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

23.04.2021

Raport okresowy

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

23.04.2020

Raport okresowy

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

20.11.2020

Raport okresowy

Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2020

22.09.2020

Raport okresowy

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

27.08.2020

Walne zgromadzenie

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

28.05.2020

Raport okresowy

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

28.11.2019

Raport okresowy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

26.09.2019

Raport okresowy

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

19.06.2020

Walne zgromadzenie

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

30.05.2019

Raport okresowy