RELACJE INWESTORSKIE

Przychody Grupy BoomBit w styczniu 2020 oraz aktualizacja strategii

W styczniu 2020 łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 8,5 mln zł (wzrost o 55% miesiąc do miesiąca). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 3,63 mln zł (wzrost o 124% miesiąc do miesiąca).

W styczniu 2020 nasze przychody osiągnęły poziom 8,5 mln zł, co jest rekordowym poziomem w historii Grupy. Ponadto to kolejny miesiąc z rzędu w którym notujemy duży wzrost poziomu przychodów miesiąc do miesiąca, co jest w dużej mierze ponownie zasługą bardzo dobrych wyników gier hyper-casualowych. W styczniu wprowadziliśmy na rynek nowy tytuł z tej kategorii, co w połączeniu z grami wydanymi w poprzednich miesiącach oraz intensywnym wsparciem marketingowym, przyniosło bardzo pozytywny efekt przychodowy. Nasze gry hyper-casualowe są proste, ale jednocześnie wciągające i charakteryzują się bardzo dobrą monetyzacją – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A.

Z kolei w segmencie gier Gaas ostatnie miesiące to okres przejściowy – w najbliższych tygodniach planujemy dużą aktualizację Archery Club, wprowadzającą nowe elementy rozgrywki, m.in. wydarzenia i kluby, a także aktualizacje innych tytułów – Tanks A Lot! oraz Darts Club. Siłą rzeczy, ze względu na wspomniane plany aktualizacji, budżet marketingowy na te tytuły został przesunięty na kolejne okresy. Większe kampanie marketingowe dla nich rozpoczniemy zaraz po wprowadzeniu aktualizacji – mówi Hannibal Soares, Wiceprezes Zarządu BoomBit S.A.

Na I połowę 2020 roku zaplanowany jest debiut gry Cooking Festival, wspomniane duże aktualizacje Archery Club, Tanks a Lot! oraz Darts Club, debiuty nowych gier hyper-casualowych oraz wprowadzenie na platformę Nintendo Switch dwóch kolejnych gier: Carnage Battle Arena oraz Bridge Builder Adventure.

Aktualizacja strategii Grupy BoomBit

Grupa BoomBit stale poddaje analizie aktualne trendy obserwowane na rynku gier mobilnych, w celu dostosowania planu wydawniczego do preferencji graczy.

Stale monitorujemy aktualne trendy na rynku gier mobilnych i zauważamy obecnie duży potencjał rozwoju w obszarze gier typu hyper-casual, potwierdzony wyraźnym wzrostem przychodów uzyskanych przez nas z tego gatunku gier w ostatnich miesiącach. Dzięki elastycznej strukturze naszych zespołów deweloperskich, jesteśmy w stanie dynamicznie alokować zasoby do projektów, w których widzimy największy potencjał. Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiliśmy znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie w produkcję oraz kampanie marketingowe gier typu hyper-casual – mówi Marcin Olejarz.

Oprócz zwiększenia zaangażowania nakładów na produkcje i marketing gier typu hyper-casual, Grupa BoomBit planuje kontynuować wydawanie gier w formule Game as a Service (GaaS), zarówno produkcji własnej, jak i zewnętrznych twórców, a także gier w formule Game as a Product (GaaP, non-GaaS), w których posiada pozycję wiodącego producenta (Driving Simulator i Bridge). Ponadto Grupa BoomBit planuje wprowadzać kolejne swoje tytuły na inne platformy.

W perspektywie najbliższych 2 lat Grupa BoomBit zakłada wydawanie rocznie od 3 do 6 gier typu GaaS oraz intensywny rozwój portfolio gier hyper-casual.