RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit wypłaci 3,2 mln zł zaliczki na wypłatę dywidendy

Zarząd BoomBit podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2021, która wyniesie prawie 3,2 mln zł tj. 0,24 zł/akcję.

Pierwsze półrocze, którego wyniki niedawno opublikowaliśmy, było dla nas rekordowe, osiągnęliśmy nienotowane wcześniej poziomy przychodów z gier i poprawiliśmy wyniki na poziomie EBITDA i zysku netto. Z optymizmem patrzymy też na kolejne miesiące. Rozwijamy wszystkie trzy filary naszego biznesu i chcemy dalej zwiększać skalę działalności BoomBit, dzieląc się przy okazji zyskiem z akcjonariuszami. Cieszymy się, że jeszcze w tym roku przekażemy pierwsze środki inwestorom. Cieszymy się, że jeszcze w tym roku przekażemy pierwsze środki inwestorom

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.

Planowana zaliczka na poczet dywidendy wyniesie prawie 3,2 mln zł co oznacza 0,24 zł na 1 akcję spółki. Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki został wyznaczony na 3 listopada 2021 r., a dzień wypłaty zaliczki to 10 listopada 2021 r.

Kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki stanowi nie więcej niż połowę zysku spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r.  i zbadanym przez biegłego rewidenta.