RELACJE INWESTORSKIE

Our strategy m
Our strategy

Organy spółki

Zarząd

Marcin Olejarz

MARCIN OLEJARZ – PREZES, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

 

Ekspert w dziedzinie produkcji gier mobilnych, pionier na polskim i globalnym rynku. Współzałożyciel Aidem Media i Play With Games, spółek należących do Grupy BoomBit S.A. W trakcie swojej kariery zdobył umiejętności zarządzania spółką z branży gier mobilnych, uzyskał wiedzę w zakresie strategii marketingowych, zarządzania finansami oraz prawa autorskiego. W Grupie BoomBit odpowiada za bieżące działania operacyjne.

Marcin Olejarz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: transport morski.

Hannibal Soares

HANNIBAL SOARES – WICEPREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

 

Współzałożyciel Play With Games i BoomBit Ltd, spółek należących do Grupy BoomBit S.A. Przez ponad 10 lat pracował w sektorze finansowym, kończąc swoją działalność jako dyrektor działu Euro Bond Desk dla dużej, międzynarodowej firmy brokerskiej w Londynie. W Grupie BoomBit odpowiada za marketing i Business Development.

Hannibal Soares jest absolwentem University of North Wales Bangor, kierunek: Business, Banking & Finance.

Marek Pertkiewicz

MAREK PERTKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU

 

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zdobył doświadczenie w zakresie kreowania i wdrażania procesów sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO, a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. W Grupie BoomBit odpowiada za obszar finansów.

Marek Pertkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Ekonomika Przedsiębiorstw.

Rada nadzorcza

Karolina Szablewska-Olejarz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Współzałożycielka należącej do Grupy BoomBit spółki Aidem Media, od 20 lat jedna z kluczowych osób odpowiadających za rozwój Grupy. Ekspertka z obszarów zarządzania i marketingu. W trakcie swojej kariery stworzyła sieć kontaktów biznesowych w branży video oraz zdobyła doświadczenie w zarządzaniu spółką z branży gier mobilnych. Kobieta roku 2016 “Pulsu Biznesu”. Karolina Szablewska-Olejarz pełni także funkcję Członka Komitetu Audytu.

Marcin Chmielewski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich dla międzynarodowych instytucji finansowych takich, jak Dresdner Bank, DZ Bank, Bank BNP – BGŻ, Kreditbank Luxembourg, gdzie odpowiadał za bankowość korporacyjną. W latach 2010-2016 związany z grupą KGHM – najpierw jako Prezes Zarządu KGHM TFI, później jako Wiceprezes KGHM Polska Miedź, gdzie odpowiadał za spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych i prywatnych m.in. PGE S.A., Interferie SA, ATM Grupa SA, KGHM International. Nadal współpracuje z rynkiem kapitałowym świadcząc usługi konsultingowe oraz jako inwestor w spółki start-upów.

Absolwent Politechniki Opolskiej – inżynier budownictwa. Ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim i SGH z zakresu finansów i bankowości.

Jacek Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent WPiA na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant Nauk Prawnych na Uniwersytecie Gdańskim. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów tworzenia gier komputerowych oraz e-sportu. W praktyce specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla branży kreatywnej.

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Podczas swojej kariery zawodowej pracował w instytucjach finansowych: funduszach private equity i publicznych. Początkowo jako specjalista, a następnie na poziomie dyrektora i wiceprezesa zarządu, był odpowiedzialny za całokształt polityki inwestycyjnej funduszy, którymi zarządzał. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wojciech Napiórkowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Szymon Okoń

Członek Rady Nadzorczej

 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Jest Partnerem w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownikiem naukowym na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Szymon Okoń jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, pełni funkcję Członka Komitetu Audytu.

 

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działa komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzą:

 • Wojciech Napiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu;
 • Szymon Okoń – Członek Komitetu Audytu;
 • Karolina Szablewska-Olejarz – Członek Komitetu Audytu.

Pracom Komitetu przewodniczy Wojciech Napiórkowski, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Opis działania Komitetu Audytu

Komitet Audytu (komisja ds. audytu) powołany został uchwałą Rady Nadzorczej z 7 sierpnia 2019 roku. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Zgodnie z regulaminem Komitetu Audytu, w ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu:

 • analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki;
 • analizuje stosowane metody rachunkowości przyjęte przez Spółkę i jej grupę kapitałową,
 • dokonuje przeglądu systemu rachunkowości zarządczej;
 • analizuje, wspólnie z Zarządem i audytorami zewnętrznymi, sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych sprawozdań;
 • przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego, raportów okresowych oraz komunikatów dot. wyników Spółki, w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości.

W ramach monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego Komitet Audytu:

 • rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na kolejny rok oraz analizuje ewentualne odstępstwa od ustalonego planu audytu wewnętrznego;
 • weryfikuje adekwatność i skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, w tym dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz zmniejszenia zagrożeń dla działalności Spółki;
 • monitoruje efektywność audytu wewnętrznego oraz dostępność odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych;
 • dokonuje przeglądu wyników działania systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.

W ramach monitorowania skuteczności zarządzania ryzykiem zgodności Komitet Audytu:

 • dokonuje oceny głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz środków stosowanych w celu ograniczania ryzyka;
 • ocenia i przedstawia rekomendacje w zakresie sposobu i jakości zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W odniesieniu do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BoomBit S.A.:

 • następujące osoby zadeklarowały, że spełniały ustawowe kryteria niezależności:
  • Wojciech Napiórkowski
  • Szymon Okoń;
 • następujące osoby zadeklarowały, że posiadały wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wskazując odpowiedni sposób, w jaki zdobyli wiedzę i umiejętności opisane poniżej:
  • Wojciech Napiórkowski

Wojciech Napiórkowski ukończył studia Master of Business Administration w kooperacji z London Business School, w ramach których przeszedł kurs z rachunkowości zarządczej podczas którego zapoznał się z zasadami rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Posiada tytuł zawodowy Certified Financial Analyst Level 3. Jako uczestnik programu CFA zdobył specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycyjnej, zarządzania funduszami oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF);

 • następujące osoby zadeklarowały, że posiadały wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa BoomBit, wskazując odpowiedni sposób, w jaki zdobyli wiedzę i umiejętności opisane poniżej:
  • Karolina Szablewska-Olejarz
  • Wojciech Napiórkowski

Karolina Szablewska-Olejarz zdobyła wiedzę z zakresu branży BoomBit dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu działalności związanej z produkcją gier mobilnych i komputerowych.

Wojciech Napiórkowski zdobył wiedzę z zakresu branży BoomBit analizując w przeszłości liczne inwestycje spółek produkujących gry mobilne i komputerowe.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek