RELACJE INWESTORSKIE

Our strategy m
Our strategy

Nasza strategia

Szerokie kompetencje, posiadane przez nasz zespół specjalistów w zakresie produkcji, marketingu oraz analizy parametrów monetyzacji gier, pozwalają na elastyczne reagowanie i dostosowywanie naszej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Dzięki elastycznej strukturze zespołów deweloperskich jesteśmy w stanie dynamicznie alokować zasoby do projektów, w których widzimy największy potencjał przychodowy.

Nasza strategia oparta jest na trzech filarach zdywersyfikowanych przychodów. Podstawową działalnością Grupy BoomBit są gry produkowane i wydawane wewnętrznie, jak również działalność wydawnicza BoomHits, w ramach której współpracujemy z zewnętrznymi studiami produkującymi gry mobilne. BoomHits to wciąż startup, ale odnoszący już pierwsze sukcesy wydawnicze, takie jak Shoe Race czy Kiss in Public oraz doceniany na rynku partner dla chcących się rozwijać deweloperów gier mobilnych. Dzięki intensywnej pracy na etapie selekcji i testów prowadzonych przez BoomHits możemy znaleźć wybijające się studia deweloperskie, z którymi zawieramy umowy Joint Venture i wspólnie zarabiamy w ramach trzeciego filaru naszej działalności.

PRODUKCJA
WEWNĘTRZNA

 

Gry Hyper-Casual i Mid-Core produkowane i wydawane wewnętrznymi zasobami przez BoomBit regularnie pojawiają się wysoko w rankingach najczęściej ściąganych gier mobilnych w sklepach App Store oraz Google Play w ponad stu krajach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA

 

BoomHits to wehikuł do tworzenia Joint Ventures z najlepszymi studiami, które są identyfikowane dzięki intensywnej pracy na etapie selekcji i testów w BoomHits. Współpraca z zewnętrznymi studiami zaczyna się od pojedynczego partnerstwa, w ramach którego oferowane jest strategiczne wsparcie ekspertów zajmujących się User Acquisition, Business Intelligence i monetyzacją oraz wszystkich narzędzi, które są wykorzystane na potrzeby gier wydawanych przez BoomBit.

JOINT
VENTURES

 

Joint Ventures to docelowy model współpracy po etapie selekcji i testów, które odbywają się w BoomHits, zakładający długoterminową współpracę z wybranymi studiami, w trakcie której maksymalizowana jest zyskowność wydawanych gier. Ze studiami odpowiedzialnymi za najlepsze gry wydane przez BoomHits założyliśmy spółki Joint Venture: PlayEmber z ADC Games (twórca Hyper Cards i SuperHero Race) i SkyLoft z Cappuccino (twórca Shoe Race).

 

Kierunki rozwoju

NASZA WIZJA PRZYSZŁOŚCI GRUPY

Rozwijamy portfolio gier hyper-casual, wydając zarówno tytuły własne, jak i stworzone przez zewnętrzne studia deweloperskie. Planujemy także rozwijanie działalności w zakresie gier Casual i Hybrid Casual.

Zakładamy wydawanie w przyszłości kolejnych gier mid-core, będziemy również utrzymywali dotychczasowe portfolio gier w gatunkach, w których posiadamy pozycję wiodącego producenta, tj. Driving Simulator i Bridge. Ponadto będziemy kontynuować dywersyfikację źródeł przychodów poprzez dostosowywanie gier dotychczas wydanych przez Spółkę oraz spółki z Grupy na platformach iOS i Android do kolejnych platform.

Planujemy rozwój kompetencji w obszarze gier w modelu “Play-to-Earn”. To jeden ze sposobów monetyzowania gier, który może stanowić w przyszłości atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych metod takich jak reklamy oraz mikropłatności. Takie gry wykorzystują technologię blockchain, głównie w zakresie wykorzystania kryptowaluty oraz tokenów kryptograficznych NFT.