RELACJE INWESTORSKIE

Struktura Grupy

boombit-0604_struktura-032022 boombit-0604_struktura-032022

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Nazwa Siedziba % własności i posiadanych praw głosu
BoomBit Games Ltd. Londyn, Wielka Brytania 100%
BoomBit Inc. Las Vegas, USA 100% (poprzez BoomBit Games)
Play With Games Ltd. Plymouth, Wielka Brytania 100%
PixelMob Sp. z o.o. Gdańsk, Polska 100%
TapNice Sp. z o.o. (dawniej BoomBooks sp. z o.o.) Gdańsk, Polska 60%
BoomHits Sp. z o.o. Gdańsk, Polska 100%
MoonDrip Sp. z o.o. Gdańsk, Polska 50%
Mindsense Games Sp. z o.o. Gdańsk, Polska 100%
ADC Games Sp. z o.o. Gdańsk, Polska 50%
Maisly Games Sp. z o.o Gdańsk, Polska 100%
BoomPick Games Sp. z o.o. Gdynia, Polska 60%
Skyloft Sp. z o.o. Gdynia, Polska 50% (poprzez BoomHits)
PlayEmber Sp. z o.o. Gdańsk, Polska 100% (poprzez ADC Games)

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.