RELACJE INWESTORSKIE

Group structure
Group structure

Przychody Grupy BoomBit w czerwcu 2023 r.

  • Przychody ze sprzedaży: 17,8 mln PLN
  • Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform: 6,9 mln PLN
  • 12,7 mln pobrań
  • Gry z największymi przychodami: Hunt Royale, Darts Club, Car Driving School Simulator
[mln PLN] Maj Czerwiec zmiana % m/m
Przychody ze sprzedaży 21,2 17,8 -16,1%
Prowizje platform 2,4 2,0 -18,2%
User Acquisition 11,7 8,9 -24,0%
Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform 7,1 6,9 -2,4%

Grupa BoomBit miała w czerwcu 2023 r. 17,8 mln PLN (-16,1%) przychodów ze sprzedaży.  Wydatki na User Acquisition zmniejszyły się do 8,9 mln PLN (-24,0%), a koszty prowizji platform do 2,0 mln PLN (-18,2%). Przychody Grupy BoomBit pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 6,9 mln PLN (-2,4%), a liczba pobrań 12,7 mln.

W czerwcu mieliśmy znaczne spadki zarówno po stronie przychodów, jak i towarzyszących im kosztów user acquisition. Wysoki spadek UA dotyczy całego naszego portfolio, zarówno gier mid-core jak i hyper-casual. Była to nasza świadoma decyzja, wynikająca bezpośrednio z rozpoczęcia okresu wakacyjnego. W tym okresie gracze cechują się niższą aktywnością, spada liczba i długość sesji pojedynczej rozgrywki, a co za tym idzie konsumpcja mikropłatności i reklam jest niższa. Oznacza to dla nas, że użytkownik pozyskany w czerwcu będzie dla nas mniej dochodowy w drugim i trzecim miesiącu od instalacji, które przypadną w lipcu i sierpniu, czyli w wakacje. Wobec tego podnieśliśmy nasze oczekiwania dotyczące krótkoterminowych stóp zwrotu z inwestycji w user acquisition, co naturalnie przełożyło się na ich niższą skalę. W ostatnich dniach zawarliśmy umowę partnerską na wydanie gry Easy Boxing, którą przygotuje Vivid Games. BoomBit będzie odpowiadał za dystrybucję i promocję tego tytułu. To kolejna w tym roku umowa o współpracy z zewnętrznymi studiami, dzięki którym do naszego portfolio trafiają ciekawe tytuły. Intensywnie pracujemy nad poszerzaniem naszego portfolio gier z segmentów casual oraz mid-core, oczekujemy że ta praca będzie widoczna w wynikach jeszcze w tym roku.

Marcin Olejarz Prezes BoomBit
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

W czerwcu 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były Hunt Royale (5,7 mln PLN przychodów), Darts Club (1,9 mln PLN) oraz Car Driving School Simulator (1,4 mln PLN). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 6,5 mln PLN i stanowiły około 37% w strukturze przychodów Grupy BoomBit.

Czerwiec 2023 – TOP 5

  1. Hunt Royale 5,7 mln PLN
  2. Darts Club 1,9 mln PLN
  3. Car Driving School Simulator   1,4 mln PLN
  4. Mining Fever 0,7 mln PLN
  5. Ship Ramp Jumping 0,6 mln PLN