RELACJE INWESTORSKIE

Car driving school simulator

Przychody Grupy BoomBit w grudniu 2022 r.

 • Przychody z gier: 24,3 mln PLN
 • Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform: 8,8 mln PLN
 • 16,6 mln pobrań
 • Gry z największymi przychodami: Hunt Royale, Darts Club, Falling Art Ragdoll Simulator
[mln PLN]ListopadGrudzieńzmiana % m/m
Przychody z gier23,3524,344,3%
Prowizje platform2,233,13+40,6%
User Acquisition12,9112,39-4,0%
Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform8,218,827,3%

W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na dalszym doskonaleniu narzędzi do zarządzania kampaniami marketingowymi w grach Mid-Core, jak również poprawą ich monetyzacji, w szczególności poprzez optymalizację ofert sprzedażowych. W związku z okresem świątecznym od połowy listopada zaczęliśmy intensywniej skalować Hunt Royale i Darts Club, co wraz z nowymi ofertami wprowadzonymi w grudniu, przyczyniło się do wzrostu przychodów i bardzo dobrych wyników gier Mid-Core w grudniu. Z kolei brak nowych premier oraz niższe wydatki na User Acquisition przełożyły się na niższe przychody w segmencie gier Hyper-Casual. Wraz z wynikami za grudzień możemy już podsumować kolejny rekordowy rok Grupy BoomBit, w którym poprawiliśmy przychody z gier o ponad 22%. Hunt Royale, który w każdym z ostatnich 12 miesięcy był najlepiej zarabiającym tytułem z naszego portfolio wypracował w 2022 r. prawie 80 mln PLN. Łącznie aż 7 tytułów zanotowało wynik powyżej 10 mln PLN przychodów. W najbliższym czasie planujemy kilka ciekawych premier i oczekujemy, że będą one miały istotny wpływ na wyniki w 2023 r.

Marcin Olejarz Prezes BoomBit

Grupa BoomBit miała 24,34 mln PLN (4,3% m/m) przychodów z gier w grudniu 2022 r. Wydatki na User Acquisition zmniejszyły się do 12,39 mln PLN (-4,0% m/m), a koszty prowizji platform wzrosły do 3,13 mln PLN (40,6% m/m). W rezultacie przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 8,82 mln PLN (7,3%), a łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 16,6 mln. Dwa najlepiej zarabiające tytuły w grudniu 2022 r. to Hunt Royale (10 mln PLN przychodów) oraz Darts Club (2,3 mln PLN). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 9,9 mln PLN i stanowiły około 41% w strukturze przychodów Grupy BoomBit. Wśród gier Hyper-Casual największe przychody wypracował Falling Art Ragdoll Simulator (1,8 mln PLN).

Grudzień 2022 – TOP 5

 1. Hunt Royale 10,0 mln PLN
 2. Darts Club   2,3 mln PLN
 3. Falling Art Ragdoll Simulator   1,8 mln PLN
 4. Crazy Plane Landing   1,0 mln PLN
 5. Car Driving School Simulator   1,0 mln PLN

W całym 2022 r. Grupa BoomBit miała 294 mln PLN (+22,1 %) przychodów z gier oraz 270 mln pobrań. Najwyższe przychody miały gry Hunt Royale (80,9 mln PLN), Darts Club (22,5 mln PLN) oraz Crazy Plane Landing (16,1 mln PLN).

2022 – TOP 10

 1. Hunt Royale 80,9 mln PLN
 2. Darts Club 22,5 mln PLN
 3. Crazy Plane Landing  6,1 mln PLN
 4. Car Driving School Simulator 12,5 mln PLN
 5. Falling Art Ragdoll Simulator 12,5 mln PLN
 6. Dog Life Simulator 11,1 mln PLN
 7. Construction Ramp Jumping  11,0 mln PLN
 8. Hyper Cards 6,8 mln PLN
 9. Cargo Parking 6,7 mln PLN
 10. Try to Fly 6,7 mln PLN