RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit auditor
BoomBit auditor

Przychody Grupy BoomBit w kwietniu 2023 r.

  • Przychody ze sprzedaży: 23,4 mln PLN
  • Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform: 7,8 mln PLN
  • 17,5 mln pobrań
  • Gry z największymi przychodami: Hunt Royale, Darts Club, Car Driving School Simulator
[mln PLN]MarzecKwiecieńzmiana % m/m
Przychody z gier22,423,4+4,4%
Prowizje platform2,62,6-2,5%
User Acquisition11,613,1+13,5%
Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform8,37,8-6,0%

Grupa BoomBit miała w kwietniu 2023 r. łącznie 23,4 mln PLN (+4,4%) przychodów ze sprzedaży.  W kwietniu wydatki na User Acquisition wzrosły do 13,1 mln PLN (+13,5%), a koszty prowizji platform pozostały na poziomie 2,6 mln PLN (-2,5%). W rezultacie Grupa BoomBit miała 7,8 mln PLN (-6,0%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform oraz 17,5 mln pobrań.

W kwietniu przychody Grupy pozostały na stabilnym poziomie. W porównaniu do poprzedniego miesiąca poprawiliśmy wyniki zarówno w grach HC jak i Mid-Core. Jesteśmy zadowoleni z kwietniowych wyników gry Hunt Royale, która wygenerowała zbliżone wyniki do marca przy lekko wyższych wydatkach na UA i krótszym o jeden dzień miesiącu. W kolejnych miesiącach spodziewamy się utrzymania tej pozytywnej tendencji. W Darts Club też zwiększyliśmy wydatki na User Acquisition, co krótkoterminowo wpłynęło na trochę niższy wynik w kwietniu, ale tak samo jak w przypadku Hunt Royale powinno przynieść długofalowe korzyści. Widzimy pozytywny efekt niedawno wprowadzonych zmian w tej grze i oczekujemy, że długoterminowo wyniki będą się dalej poprawiać.Jeśli chodzi o projekty blockchain to kwiecień upłynął na dalszych przygotowaniach do premiery Hunters On-Chain oraz rozwojem projektów nad którymi pracuje PlayEmber.

Marcin Olejarz Prezes BoomBit

W kwietniu 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były Hunt Royale (7,8 mln PLN przychodów) oraz Darts Club (2,6 mln PLN). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 9,4 mln PLN i stanowiły około 40% w strukturze przychodów Grupy BoomBit.

Kwiecień 2023 – TOP 5

  1. Hunt Royale 7,8 mln PLN
  2. Darts Club 2,6 mln PLN
  3. Car Driving School Simulator 1,1 mln PLN
  4. Construction Ramp Jumping 0,8 mln PLN
  5. Base Jump Wingsuit Gliding 0,8 mln PLN