RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit dividend history
BoomBit dividend history

Przychody Grupy BoomBit w październiku 2023 r.

  • Przychody ze sprzedaży: 22,8 mln PLN
  • 4,2 mln PLN przychodów z projektów blockchain
  • Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform: 9,5 mln PLN
  • 14,8 mln pobrań
  • Gry z największymi przychodami: Hunt Royale, Darts Club, Idle Farm
[mln PLN]WrzesieńPaździernikzmiana % m/m
Przychody ze sprzedaży18,922,8+20,9%
w tym z gier mobilnych17,118,6+8,6%
Prowizje platform1,81,7-6,2%
User Acquisition9,411,7+23,8%
Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform7,79,5+23,7%

Grupa BoomBit miała w październiku 2023 r. 22,8 mln PLN (+20,9%), w tym 18,6 mln PLN z gier mobilnych (+8,6%) oraz 4,2 mln PLN z projektów blockchain. Skokowy wzrost przychodów z blockchain spowodowany był jednorazowym rozpoznaniem przychodów z tytułu zawartych umów SAFT na sprzedaż tokenu $BOOM. Umowy te były podpisywane przez BoomLand od 2022 roku. Wydatki na User Acquisition wzrosły do 11,7 mln PLN (23,8%), a koszty prowizji platform zmniejszyły się do 1,7 mln PLN (-6,2%). Łącznie, z uwzględnieniem rozpoznanych przychodów z projektów blockchain Grupa miała 9,5 mln PLN (+23,8%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Liczba pobrań w październiku wyniosła 14,8 mln.

Październik zakończyliśmy z ponad 20% wzrostem przychodów ze sprzedaży i zbliżoną dynamiką wydatków na User Acquisition. Pozytywnie na wzrost przychodów wpłynęło rozpoznanie dodatkowych przychodów w segmencie blockchain, które dotyczyły podpisywanych od 2022 roku umów SAFT na sprzedaż tokenu $BOOM. Dotychczas były one, zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, prezentowane w zobowiązaniach, a po październikowym TGE (Token Generation Event) zostały rozpoznane w przychodach. Z perspektywy kontrybucji konkretnych tytułów, cieszy nas fakt, że aż 5 gier przekroczyło poziom 1 mln przychodów. Wśród nich była wydana w połowie września gra Idle Farm, w której widzimy bardzo duży potencjał. Tradycyjnie najwięcej zarobił Hunt Royale i liczymy na to, że po uruchomieniu nowych kampanii marketingowych jego wynik będzie w kolejnych miesiącach wyższy niż ostatnio. Intensywnie pracujemy również nad nowymi tytułami, tworzonymi wewnętrznie i w ramach umów z zewnętrznymi partnerami. W ostatnim czasie podpisaliśmy nową umowę wydawniczą z polskim studiem Madcore na wydanie gry z gatunku Action RPG, z planowaną datą wydania w drugiej połowie przyszłego roku.

Marcin Olejarz Prezes Boombit
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 7,7 mln PLN i stanowiły około 34% w strukturze przychodów Grupy BoomBit. W październiku 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były Hunt Royale (4,5 mln PLN przychodów), Darts Club (2,4 mln PLN) oraz Idle Farm (1,1 mln PLN).

Październik 2023 – TOP 5

  1. Hunt Royale 4,5 mln PLN
  2. Darts Club 2,4 mln PLN
  3. Idle Farm 1,1 mln PLN
  4. Car Driving School Simulator 1,0 mln PLN
  5. Crazy Plane Landing 1,0 mln PLN