RELACJE INWESTORSKIE

Boombit raporty m
Boombit raporty

Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
DataNumerTytuł

06/03/2023 17:155/2023Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
06/02/2023 17:164/2023Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/01/2023 17:143/2023Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
05/01/2023 17:042/2023Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
03/01/2023 13:201/2023Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta – Zapisanie akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
14/12/2022 10:2634/2022Otrzymanie oświadczenia o objęciu akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C
06/12/2022 17:0733/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
09/11/2022 07:2432/2022Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022
07/11/2022 17:1231/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/10/2022 17:2330/2022Zawarcie umowy dotyczącej usług mediacji reklamowych
06/10/2022 17:1029/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
21/09/2022 09:2528/2022Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F
20/09/2022 11:3227/2022Dopuszczenie i wprowadzenie 80.000 akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
14/09/2022 17:0626/2022Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
06/09/2022 17:0725/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/08/2022 17:0724/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/07/2022 17:1323/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
13/06/2022 14:3122/2022Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/06/2022 17:5621/2022Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.
10/06/2022 17:4720/2022Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r.
10/06/2022 17:3719/2022Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
06/06/2022 17:1318/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
13/05/2022 14:4417/2022Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 10 czerwca 2022 roku
05/05/2022 17:0816/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
25/04/2022 18:3015/2022Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r. oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej
21/04/2022 16:2414/2022Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r.
21/04/2022 16:1313/2022Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
14/04/2022 16:1612/2022Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok
12/04/2022 16:5811/2022Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta – Zapisanie akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
11/04/2022 17:0610/2022Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok 2021 jednorazowych operacji o charakterze księgowym
05/04/2022 17:109/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
24/03/2022 11:238/2022Otrzymanie oświadczenia o objęciu akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C
15/03/2022 18:227/2022Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 21 kwietnia 2022 roku
08/03/2022 17:226/2022Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
04/03/2022 17:565/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/02/2022 17:154/2022Informacja dotycząca aktualizacji celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit
03/02/2022 17:093/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
24/01/2022 17:152/2022Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
04/01/2022 17:111/2022Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
06/12/2021 08:3021/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/11/2021 20:1020/2021Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
04/11/2021 18:0719/2021Otrzymanie informacji od ATM Grupa
04/11/2021 17:1218/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
05/10/2021 17:0617/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
27/09/2021 16:5816/2021Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2021
03/09/2021 17:4315/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
11/08/2021 13:1714/2021Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki
05/08/2021 17:2513/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
02/07/2021 17:1112/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
24/06/2021 17:1211/2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r
24/06/2021 17:0610/2021Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.
06/06/2021 17:279/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/05/2021 15:338/2021Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
05/05/2021 17:077/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/05/2021 17:126/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
03/03/2021 17:135/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
26/02/2021 13:234/2021Dokonanie odpisu aktualizującego
03/02/2021 17:113/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
22/01/2021 17:112/2021Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
05/01/2021 17:091/2021Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/12/2020 17:1043/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
01/12/2020 16:1042/2020Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych BoomBit S.A.
01/12/2020 15:2941/2020Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
24/11/2020 12:3240/2020Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
16/11/2020 17:2139/2020Informacja dotycząca aktualizacji celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit
16/11/2020 15:1438/2020Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
04/11/2020 17:0737/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/10/2020 13:1536/2020Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/10/2020 12:0735/2020Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D
15/10/2020 15:2734/2020Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/10/2020 17:0633/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/09/2020 14:4132/2020Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
16/09/2020 12:4331/2020Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
15/09/2020 15:5530/2020Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 r
03/09/2020 17:1729/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
27/08/2020 18:2728/2020Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.
27/08/2020 17:5827/2020Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BoomBit S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
17/08/2020 19:1726/2020Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów
15/08/2020 10:4925/2020Zawarcie trzeciego aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki
05/08/2020 20:3224/2020Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku
05/08/2020 17:1023/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
31/07/2020 19:5422/2020Zawarcie drugiego aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki
31/07/2020 19:1021/2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku
10/07/2020 17:1420/2020Zawarcie aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki
08/07/2020 14:2219/2020Otrzymanie informacji o zarekomendowaniu projektu Spółki do otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
03/07/2020 17:0318/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/06/2020 18:4217/2020Powołanie Członka Rady Nadzorczej
30/06/2020 17:2716/2020Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/06/2020 16:3515/2020Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15/06/2020 14:0114/2020Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/06/2020 18:0413/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/05/2020 21:1612/2020Zawarcie dokumentu term sheet dotyczącego wstępnych warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów
06/05/2020 17:2911/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
02/04/2020 17:3210/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
16/03/2020 17:509/2020Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 w sprawie rozwiązania umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
16/03/2020 17:239/2020Rozwiązanie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
05/03/2020 12:198/2020Rozszerzenie informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży w 2020 r.
04/03/2020 17:057/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/02/2020 15:576/2020Dokonanie odpisu aktualizującego
03/02/2020 17:075/2020Aktualizacja celów strategicznych Grupy Kapitałowej Boombit
03/02/2020 17:044/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/01/2020 13:553/2020Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r
20/01/2020 13:522/2020Nabycie udziałów spółki Mindsense Games sp. z o.o.
07/01/2020 18:331/2020Korekta raportu bieżącego nr 1/2020 dotyczącego informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
07/01/2020 17:141/2020Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
17/12/2019 17:0032/2019Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
04/12/2019 17:0831/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
18/11/2019 16:0230/2019Wydanie dokumentów akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
07/11/2019 08:0629/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
25/10/2019 15:3028/2019Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
04/10/2019 17:1527/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
01/10/2019 19:5626/2019Zmiany w Zarządzie Spółki
05/09/2019 08:1425/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
06/08/2019 13:3924/2019Zawarcie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
06/08/2019 08:1723/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
10/07/2019 12:4222/2019Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii B i C – uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2019
04/07/2019 08:5621/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
19/06/2019 16:4320/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku
19/06/2019 16:3819/2019Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku
19/06/2019 11:12EBI 1/2019Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
17/06/2019 10:2418/2019Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i serii C
07/06/2019 16:2717/2019Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C
06/06/2019 14:4116/2019Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Spółki serii C oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii B i C
04/06/2019 16:0615/2019Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C
30/05/2019 08:1714/2019Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
29/05/2019 23:1713/2019Zwolnienie z długu przez akcjonariuszy
27/05/2019 18:4912/2019Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – We are One SLU
24/05/2019 17:0211/2019Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Anibal Soares
24/05/2019 16:5710/2019Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – We are One Ltd
23/05/2019 20:389/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A.
23/05/2019 17:298/2019Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Marcin Olejarz
23/05/2019 17:237/2019Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Karolina Szablewska-Olejarz
23/05/2019 17:176/2019Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – ATM Grupa S.A.
22/05/2019 17:445/2019Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
17/05/2019 12:254/2019Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
13/05/2019 14:373/2019Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BOOMBIT S.A.
10/05/2019 19:292/2019Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji na okaziciela serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
10/05/2019 19:281/2019Przydzielenie dostępu do ESPI