RELACJE INWESTORSKIE

Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
Data Numer Tytuł

13/06/2022 14:31 22/2022 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/06/2022 17:56 21/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.
10/06/2022 17:47 20/2022 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r.
10/06/2022 17:37 19/2022 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
06/06/2022 17:13 18/2022 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
13/05/2022 14:44 17/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 10 czerwca 2022 roku
05/05/2022 17:08 16/2022 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
25/04/2022 18:30 15/2022 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r. oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej
21/04/2022 16:24 14/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r.
21/04/2022 16:13 13/2022 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
14/04/2022 16:16 12/2022 Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok
12/04/2022 16:58 11/2022 Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta – Zapisanie akcji imiennych serii F na rachunku maklerskim akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
11/04/2022 17:06 10/2022 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok 2021 jednorazowych operacji o charakterze księgowym
05/04/2022 17:10 9/2022 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
24/03/2022 11:23 8/2022 Otrzymanie oświadczenia o objęciu akcji zwykłych imienny serii F w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C
15/03/2022 18:22 7/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 21 kwietnia 2022 roku
08/03/2022 17:22 6/2022 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
04/03/2022 17:56 5/2022 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/02/2022 17:15 4/2022 Informacja dotycząca aktualizacji celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit
03/02/2022 17:09 3/2022 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
24/01/2022 17:15 2/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
04/01/2022 17:11 1/2022 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
06/12/2021 08:30 21/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/11/2021 20:10 20/2021 Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
04/11/2021 18:07 19/2021 Otrzymanie informacji od ATM Grupa
04/11/2021 17:12 18/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
05/10/2021 17:06 17/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
27/09/2021 16:58 16/2021 Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2021
03/09/2021 17:43 15/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
11/08/2021 13:17 14/2021 Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki
05/08/2021 17:25 13/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
02/07/2021 17:11 12/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
24/06/2021 17:12 11/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r
24/06/2021 17:06 10/2021 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.
06/06/2021 17:27 9/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/05/2021 15:33 8/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
05/05/2021 17:07 7/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/05/2021 17:12 6/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
03/03/2021 17:13 5/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
26/02/2021 13:23 4/2021 Dokonanie odpisu aktualizującego
03/02/2021 17:11 3/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
22/01/2021 17:11 2/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
05/01/2021 17:09 1/2021 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
04/12/2020 17:10 43/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
01/12/2020 16:10 42/2020 Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych BoomBit S.A.
01/12/2020 15:29 41/2020 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
24/11/2020 12:32 40/2020 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
16/11/2020 17:21 39/2020 Informacja dotycząca aktualizacji celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit
16/11/2020 15:14 38/2020 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
04/11/2020 17:07 37/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/10/2020 13:15 36/2020 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/10/2020 12:07 35/2020 Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D
15/10/2020 15:27 34/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/10/2020 17:06 33/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/09/2020 14:41 32/2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
16/09/2020 12:43 31/2020 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
15/09/2020 15:55 30/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 r
03/09/2020 17:17 29/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
27/08/2020 18:27 28/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.
27/08/2020 17:58 27/2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BoomBit S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
17/08/2020 19:17 26/2020 Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów
15/08/2020 10:49 25/2020 Zawarcie trzeciego aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki
05/08/2020 20:32 24/2020 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku
05/08/2020 17:10 23/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
31/07/2020 19:54 22/2020 Zawarcie drugiego aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki
31/07/2020 19:10 21/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku
10/07/2020 17:14 20/2020 Zawarcie aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki
08/07/2020 14:22 19/2020 Otrzymanie informacji o zarekomendowaniu projektu Spółki do otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
03/07/2020 17:03 18/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
30/06/2020 18:42 17/2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
30/06/2020 17:27 16/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/06/2020 16:35 15/2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15/06/2020 14:01 14/2020 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/06/2020 18:04 13/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/05/2020 21:16 12/2020 Zawarcie dokumentu term sheet dotyczącego wstępnych warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów
06/05/2020 17:29 11/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
02/04/2020 17:32 10/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
16/03/2020 17:50 9/2020 Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 w sprawie rozwiązania umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
16/03/2020 17:23 9/2020 Rozwiązanie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
05/03/2020 12:19 8/2020 Rozszerzenie informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży w 2020 r.
04/03/2020 17:05 7/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/02/2020 15:57 6/2020 Dokonanie odpisu aktualizującego
03/02/2020 17:07 5/2020 Aktualizacja celów strategicznych Grupy Kapitałowej Boombit
03/02/2020 17:04 4/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
28/01/2020 13:55 3/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r
20/01/2020 13:52 2/2020 Nabycie udziałów spółki Mindsense Games sp. z o.o.
07/01/2020 18:33 1/2020 Korekta raportu bieżącego nr 1/2020 dotyczącego informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
07/01/2020 17:14 1/2020 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
17/12/2019 17:00 32/2019 Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
04/12/2019 17:08 31/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
18/11/2019 16:02 30/2019 Wydanie dokumentów akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
07/11/2019 08:06 29/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
25/10/2019 15:30 28/2019 Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
04/10/2019 17:15 27/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
01/10/2019 19:56 26/2019 Zmiany w Zarządzie Spółki
05/09/2019 08:14 25/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
06/08/2019 13:39 24/2019 Zawarcie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim
06/08/2019 08:17 23/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
10/07/2019 12:42 22/2019 Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii B i C – uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2019
04/07/2019 08:56 21/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
19/06/2019 16:43 20/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku
19/06/2019 16:38 19/2019 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku
19/06/2019 11:12 EBI 1/2019 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
17/06/2019 10:24 18/2019 Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i serii C
07/06/2019 16:27 17/2019 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C
06/06/2019 14:41 16/2019 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Spółki serii C oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii B i C
04/06/2019 16:06 15/2019 Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C
30/05/2019 08:17 14/2019 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży
29/05/2019 23:17 13/2019 Zwolnienie z długu przez akcjonariuszy
27/05/2019 18:49 12/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – We are One SLU
24/05/2019 17:02 11/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Anibal Soares
24/05/2019 16:57 10/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – We are One Ltd
23/05/2019 20:38 9/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A.
23/05/2019 17:29 8/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Marcin Olejarz
23/05/2019 17:23 7/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Karolina Szablewska-Olejarz
23/05/2019 17:17 6/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – ATM Grupa S.A.
22/05/2019 17:44 5/2019 Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
17/05/2019 12:25 4/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
13/05/2019 14:37 3/2019 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BOOMBIT S.A.
10/05/2019 19:29 2/2019 Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji na okaziciela serii C do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
10/05/2019 19:28 1/2019 Przydzielenie dostępu do ESPI

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.