RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit calendar
BoomBit calendar

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024:

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok:

  • w dniu 18 kwietnia 2024 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 roku
  • za III kwartał 2024 roku – 25 listopada 2024 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku:

  • 23 września 2024 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_ nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2024 roku,
  2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych,
  3. zgodnie z § 63 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.