RELACJE INWESTORSKIE

Informacja dotycząca aktualizacji celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 39/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej BoomBit („Grupa”) informuje, że w 2021 r. Grupa zgodnie z założeniami przyjętymi w przedmiotowym raporcie intensywnie rozwijała portfolio gier typu hyper-casual.

Emitent informuje, że w 2021 r. Grupa wydała łącznie 26 gry na platformach iOS i Android, w tym 24 gry typu hyper-casual oraz 2 gry w formule mid-core, oraz 22 gry na platformie Nintendo Switch.

Emitent, dążąc do wzrostu wartości Spółki i Grupy stale poddaje analizie aktualne trendy obserwowane na rynku gier mobilnych, w celu dostosowania planu wydawniczego do dynamicznie zmieniających się preferencji graczy, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i kompetencji.

Aktualnie Grupa i Spółka zamierza kontynuować rozwój w głównych obszarach:

  • Produkcji i wydawania zarówno gier Hyper-Casual, jak i Mid-Core wewnętrznymi zasobami BoomBit.
  • Wydawania gier zewnętrznych twórców poprzez spółkę BoomHits.
  • Rozwój współpracy z nowymi studiami poprzez tworzenie podmiotów typu joint venture.

Pozostałymi obszarami działalności Grupy i Spółki są:

  • Utrzymywanie portfolio gier w gatunkach Driving Simulator oraz Bridge.
  • Wydawanie gier na platformę Nintendo Switch.
  • Rozwijanie działalności w zakresie gier Casual i Hybrid Casual.
  • Rozwój kompetencji w obszarze gier w modelu “Play-to-Earn”.