RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit („Grupa”) w marcu 2020 roku wyniosły 15,56 mln zł. Wydatki na User Acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w tym okresie 8,31 mln zł.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w marcu 2020 roku szacowany udział przychodów z reklam oraz mikropłatności w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy wyniósł 83% (reklamy) i 17% (mikropłatności).

Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe.

Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.