RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit w styczniu 2020 roku wyniosły 8,5 mln zł. Wydatki na User Acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w tym okresie 3,63 mln zł.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe.

Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.