RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit documents
BoomBit documents

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej BoomBit („Grupa”) ze sprzedaży oraz kosztach prowizji platform i User Acquisition (pozyskiwanie graczy) w marcu 2023 r.

  • przychody ze sprzedaży 22,44 mln zł
  • koszt prowizji platform 2,61 mln zł
  • koszt User Acquisition 11,57 mln zł

Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.