RELACJE INWESTORSKIE

Our strategy m
Our strategy

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej BoomBit („Grupa”) ze sprzedaży oraz kosztach prowizji platform i User Acquisition (pozyskiwanie graczy) w styczniu 2024 r.:

1) przychody ze sprzedaży 22,74 mln zł, w tym:
a) przychody z gier mobilnych: 20,72 mln zł,
b) przychody z projektów blockchain: 2,02 mln zł.
2) koszt prowizji platform 1,30 mln zł,
3) koszt User Acquisition 12,64 mln zł.

Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.