RELACJE INWESTORSKIE

Share price m
Share price

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej BoomBit („Grupa”) ze sprzedaży oraz kosztach prowizji platform i User Acquisition (pozyskiwanie graczy) w październiku 2023 r.:

 

1) przychody ze sprzedaży 22,84 mln zł, w tym:

a) przychody z gier mobilnych: 18,61 mln zł,

b) przychody z projektów blockchain: 4,23 mln zł.

2) koszt prowizji platform 1,7 mln zł,

3) koszt User Acquisition 11,67 mln zł.

 

Przychody z projektów blockchain uwzględniają jednorazowe rozpoznanie przychodów, dotyczących umów SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) na sprzedaż tokenów $BOOM, zawartych w poprzednich okresach przez spółkę BoomLand FZ-LLC. Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, otrzymane wpływy z tytułu umów SAFT były dotychczas prezentowane w zobowiązaniach.

 

Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.