RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok 2021 jednorazowych operacji o charakterze księgowym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 rok:

  1. Dokonano analizy stanu faktycznego dotyczącego Minimum Gwarantowanego („MG”) w kwocie 500 tys. USD, otrzymanego w 2018 roku przez spółkę zależną BoomBit Games Ltd. (“BBUK”), na podstawie umowy wydawniczej, która nie została w całości wykonana przez BBUK. Biorąc pod uwagę fakt wygaśnięcia w/w umowy oraz brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony kontrahenta BBUK do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Zarząd Spółki uznał, że prawdopodobieństwo konieczności zwrotu MG w przyszłości jest znikome. Mając na uwadze powyższe, spółka dokonała spisania zobowiązania z tytułu otrzymanego MG w pozostałe przychody operacyjne. Powyższa operacja będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta, w kwocie 1,98 mln PLN (1,6 mln PLN po w uwzględnieniu podatku dochodowego).
  2. Dokonano kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych na należnościach handlowych oraz pożyczkach udzielonych przez Emitenta, zgodnie z MSSF 9. Indywidualną analizą objęte zostały należności handlowe i pożyczki udzielone przez Emitenta spółce zależnej BoomHits sp. z o.o. W oparciu o sporządzone scenariusze przyszłych przepływów pieniężnych tej spółki, Zarząd Spółki zdecydował o rozpoznaniu odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 2,7 mln PLN (2,3 mln PLN po uwzględnieniu podatku odroczonego), które zostaną ujęte w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boombit S.A. za rok 2021, w związku z czym wskazane powyżej kwoty nie są ostateczne. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 r. zawartym w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2022, Spółka planuje opublikować skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie roczne za rok 2021 w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek