RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – We are One Ltd

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Spółka otrzymała od We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, zawiadomienie z dnia 23 maja 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) o zmniejszeniu bezpośredniego udziału We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 2%.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego.