RELACJE INWESTORSKIE

Korekta raportu bieżącego nr 1/2020 dotyczącego informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży

Skrócona nazwa emitenta: BoomBit S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 opublikowanego w dniu 7 stycznia 2020 r. w związku ze wskazaniem omyłkowo błędnego roku, tj. 2020 zamiast 2019, za który Spółka przekazuje informację o miesięcznych przychodach ze sprzedaży.

Poniżej pełna treść raportu po korekcie:

„Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit w grudniu 2019 roku wyniosły 5,48 mln zł, w tym 3,03 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaS („gry GaaS”) oraz 2,45 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaP („gry non GaaS”). Wydatki na User Acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w tym okresie 0,64 mln zł dla gier GaaS oraz 0,98 mln zł dla gier non GaaS.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Jednocześnie dane uwzględniają przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe.

Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym.