RELACJE INWESTORSKIE

Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 w sprawie rozwiązania umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 9/2020 opublikowanego w dniu 16 marca 2020 r. w związku z opublikowaniem niepełnej jego treści.

Poniżej pełna treść raportu po korekcie:

„Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2019 opublikowanego w dniu 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance („Wydawca”) na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim („Umowa”), informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Umowa została uznana za rozwiązaną za porozumieniem stron. Powodem rozwiązania Umowy są niższe od oczekiwanych wyniki osiągnięte przez Idle Coffee Corp na rynku chińskim.

Spółka pozostaje w kontakcie z Wydawcą i nie wyklucza możliwości nawiązania z nim współpracy w przyszłości w zakresie dystrybucji innych gier z portfolio Grupy Kapitałowej Spółki na rynku chińskim.”