RELACJE INWESTORSKIE

Boombit raporty m
Boombit raporty

Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty asymilacji papierów wartościowych, zgodnie, z którym dniem asymilacji 40.000 akcji serii F Spółki zarejestrowanych pod kodem ISIN PLBMBIT00101 z kodem papierów wartościowych podstawowej emisji ISIN PLBMBIT00010 będzie dzień 10 sierpnia 2023 r