RELACJE INWESTORSKIE

Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) w dniu 20 września 2022 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty asymilacji papierów wartościowych, zgodnie, z którym dniem asymilacji 80.000 akcji serii F Spółki zarejestrowanych pod kodem ISIN PLBMBIT00077 z kodem papierów wartościowych podstawowej emisji ISIN PLBMBIT00010 będzie dzień 23 września 2022 r.