RELACJE INWESTORSKIE

Otrzymanie informacji o zarekomendowaniu projektu Spółki do otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. Spółka otrzymała informację o zarekomendowaniu projektu Spółki pn. „Opracowanie systemu opartego o algorytm sztucznej inteligencji modyfikującego parametry gry w trakcie trwania rozgrywki w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy” do udzielenia dofinansowania przedmiotowego projektu przez Narodowy Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2. Zgodnie z rekomendacją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kwota dofinansowania wyniesie do 3.842.832,92 zł, a jej ostateczna wysokość będzie uzależniona od dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy o dofinansowanie.