RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit documents
BoomBit documents

Powiadomienia o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych BoomBit

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Anibala Jose da Cunha Saraiva Soares – Wiceprezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcji na warrantach subskrypcyjnych Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.