RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit games
BoomBit games

Powiadomienia o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych BoomBit

Zarząd BoomBit S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 2 października 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Marcina Olejarza – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Marka Pertkiewicza – Członka Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze