RELACJE INWESTORSKIE

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 marca 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Marcina Olejarza – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.