RELACJE INWESTORSKIE

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Marcina Olejarza – Prezesa Zarządu Spółki powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.