RELACJE INWESTORSKIE

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku otrzymał od Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.