RELACJE INWESTORSKIE

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2020 roku otrzymał od Pani Karoliny Szablewskiej-Olejarz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.