RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit games
BoomBit games

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Marcina Olejarza – Prezesa Zarządu Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.