RELACJE INWESTORSKIE

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymał pismo od akcjonariusza Spółki, tj. ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Akcjonariusz”) o następującej treści:

„Działając w imieniu i na rzecz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, posiadając 30,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z zapisami §13 ust. 3 pkt 2) Statutu spółki Boombit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku powołujemy od dnia 1.07.2020 r., pana Marcina Chmielewskiego na Członka Rady Nadzorczej Boombit S.A., z siedzibą w Gdańsku.”

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymany życiorys nowego członka Rady Nadzorczej, który otrzymała od Akcjonariusza.