RELACJE INWESTORSKIE

Boombit raporty m
Boombit raporty

Powołanie członków Rady Nadzorczej BoomBit S.A. na nową kadencję

Zarząd Boombit S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało skład rady nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję.

 

W skład Rady Nadzorczej powołano:

  1. Karolinę Szablewską-Olejarz,
  2. Jacka Markowskiego,
  3. Szymona Okonia,
  4. Marcina Chmielewskiego,
  5. Wojciecha Napiórkowskiego.

Życiorysy zawodowe osób powołanych:

 

1. Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Data powołania 24 czerwca 2024 r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pani Karolina Szablewska-Olejarz posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania i marketingu. Dzięki prowadzonej od 1997 roku działalności zawodowej stworzyła sieć kontaktów biznesowych w branży video oraz zdobyła doświadczenie w zarządzaniu spółką z branży gier mobilnych. W latach 2010-2018 pełniła funkcję prezesa zarządu Aidem Media sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta), a od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Boombit S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Karolina Szablewska-Olejarz nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

2. Jacek Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Data powołania 24 czerwca 2024 r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Jacek Markowski w 2013 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego na kierunku: Prawo. W 2017 roku ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

W 2018 roku ukończył aplikację adwokacka oraz uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. W tym samym roku obronił swój doktorat („Autorskie prawa osobiste twórców gier komputerowych”).

Doradza prawnie branży gamedev, kreatywnej oraz esportowej. Posiada doświadczenie zarówno w obsłudze korporacyjnej, jak i procesowej.

Twórca szeregu publikacji naukowych oraz autor wypowiedzi prasowych umieszczanych na łamach m.in. Dziennika Gazeta Prawna.

Wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jacek Markowski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

3. Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej

Data powołania 24 czerwca 2024 r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Szymon Okoń jest partnerem w kancelarii prawnej Schoenherr oraz pracownikiem naukowym na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Szymon Okoń posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa uzyskany w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu oraz stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów uzyskany w 2014 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa, w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Studiował również na London School of Economics and Political Science oraz Edinburgh Napier University.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szymon Okoń nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

4. Marcin Chmielewski– Członek Rady Nadzorczej

Data powołania 24 czerwca 2024 r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Marcin Chmielewski posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich dla międzynarodowych instytucji finansowych takich, jak Dresdner Bank, DZ Bank, Bank BNP – BGŻ, Kreditbank Luxembourg, gdzie odpowiadał za bankowość korporacyjną. W latach 2010-2016 związany z grupą KGHM – najpierw jako Prezes Zarządu KGHM TFI, później jako Wiceprezes KGHM Polska Miedź, gdzie odpowiadał za spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych i prywatnych m.in. PGE S.A., Interferie SA, ATM Grupa SA, KGHM International. Nadal współpracuje z rynkiem kapitałowym świadcząc usługi konsultingowe oraz jako inwestor w spółki start-upów.

Absolwent Politechniki Opolskiej – inżynier budownictwa. Ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim i SGH z zakresu finansów i bankowości.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Chmielewski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

5. Wojciech Napiórkowski– Członek Rady Nadzorczej

Data powołania 24 czerwca 2024 r.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Wojciech Napiórkowski w 1997 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Prawo. W 2000 roku ukończył studia Master of Business Administration MBA w kooperacji z London Business School. W ramach programu MBA przeszedł kurs z rachunkowości zarządczej, podczas którego zapoznał się z zasadami rachunkowości finansowej oraz zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.

Pan Wojciech Napiórkowski podczas swojej kariery zawodowej pracował w wielu instytucjach finansowych: funduszach zarówno private equity jak i publicznych, gdzie jego praca polegała na analizie dużej ilości spółek i ich sytuacji finansowej, w głównej mierze poprzez pogłębioną analizę raportów finansowych i współpracę z audytorami, biegłymi i doradcami due diligence. Pełniąc ww. funkcje w ramach wykonywania swoich obowiązków jako specjalista, a następnie na poziomie Dyrektora i Wiceprezesa zarządu był odpowiedzialny za całokształt polityki inwestycyjnej funduszy, którymi zarządzał. W szczególności przeprowadzał analizy finansowe, budował modele inwestycyjne i podejmował decyzje w tym zakresie, co wymagało szczegółowej analizy sprawozdań finansowych spółek, w które potencjalnie mogły być lokowane aktywa funduszy oraz biegłej znajomości rachunkowości zarządczej i finansowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Napiórkowski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek