RELACJE INWESTORSKIE

Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych BoomBit S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymał w dniu 1 grudnia 2020 r. komunikat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) w sprawie daty rejestracji akcji Spółki (kod ISIN: PLBMBIT00010). Rejestracja dokonana zostanie przez KDPW w dniu 3 grudnia 2020 r. i dotyczy 120.000 akcji na okaziciela serii D Spółki zgodnie z decyzją KDPW Nr 1094/2020 z dnia 27 października 2020 r.