RELACJE INWESTORSKIE

Przydzielenie dostępu do ESPI

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Inne uregulowania

Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”). W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.