RELACJE INWESTORSKIE

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 23 listopada 2020 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Obecnie w Spółce wyemitowanych jest 13.420.000 akcji, uprawniających do 19.420.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

1) zmiana brzmienia § 6 Statutu Spółki z dotychczasowego:

㤠6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.650.000,00 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

na nowe:

㤠6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.710.000,00 PLN (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  2. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  3. 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
  4. 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

 

2) Zmiana brzmienia § 12 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego:

„§12

  1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku lub w Warszawie.”

na nowe:

„§12

  1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Gdańsku, w m. st. Warszawie lub w Gdyni.”
Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek