RELACJE INWESTORSKIE

Share price m
Share price

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 r. oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2023 rok w kwocie 12.453.016,16 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, zgodnie z następującym podziałem:

a) w kwocie 4.739.000 zł (38,06% jednostkowego zysku netto za rok 2023) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,35 zł na jedną akcję (Liczba obecnie wyemitowanych akcji przez Spółkę wynosi: 13.540.000).

b) w kwocie 7.714.016,16 zł (61,94% jednostkowego zysku netto za rok 2023) na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. powyższa rekomendacja podziału zysku netto za 2023 rok została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany polityki dywidendowej Spółki, Zarząd Emitenta wskazuje, iż przy ocenie kwoty rekomendowanej na wypłatę dywidendy z zysku za 2023 r., brał pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2024 r.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność produkcyjną Spółki oraz podmiotów z grupy kapitałowej, a także na działalność wydawniczą w 2024 r., Zarząd postanowił o przeznaczeniu na dywidendę kwoty mniejszej niż 60% jednostkowego zysku netto za 2023 r. Zarząd wskazuje, że nie odstępuje od stałego stosowania polityki dywidendowej przedstawionej w ww. raporcie ESPI.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że planuje rekomendować utworzenie kapitału rezerwowego, z którego środki będą przeznaczane do wypłaty dywidend oraz zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek