RELACJE INWESTORSKIE

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymał od Pani Grażyny Gołębiowskiej rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2020 r.

Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane w otrzymanym oświadczeniu o rezygnacji