RELACJE INWESTORSKIE

Rozszerzenie informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży w 2020 r.

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. oraz 7/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie informacji o miesięcznych przychodach ze sprzedaży, wskazuje, że szacowany udział przychodów z reklam oraz mikropłatności w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BoomBit wynosił odpowiednio:

  • w styczniu 2020 roku – 83% (reklamy) i 17% (mikropłatności)
  • w lutym 2020 roku – 88% (reklamy) i 12% (mikropłatności)