RELACJE INWESTORSKIE

Rozwiązanie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2019 opublikowanego w dniu 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance („Wydawca”) na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim („Umowa”), informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Umowa została uznana za rozwiązaną za porozumieniem stron. Powodem rozwiązania Umowy są niższe od oczekiwanych wyniki osiągnięte przez Idle Coffee Corp na rynku chińskim.