RELACJE INWESTORSKIE

Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2021:

  • przychody ze sprzedaży: 238 995 tys. zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 30 036 tys. zł.
  • EBITDA: 35 016 tys. zł.
  • wynik netto: 17 764 tys. zł.

Wstępne podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2021:

  • przychody ze sprzedaży: 145 123 tys. zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 19 709 tys. zł.
  • EBITDA: 19 560 tys. zł.
  • wynik netto: 12 376 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, wobec czego przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie okresowym za 2021 rok. Publikacja przedmiotowych raportów nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 roku.