RELACJE INWESTORSKIE

Car driving school simulator

Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2022 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe za 2022 rok.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2022:

  • przychody ze sprzedaży: 294 040 tys. zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 26 362 tys. zł.
  • EBITDA: 23 481 tys. zł.
  • wynik netto: 9 237 tys. zł.

Wstępne podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2022:

  • przychody ze sprzedaży: 183 082 tys. zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 24 855 tys. zł.
  • EBITDA: 23 108 tys. zł.
  • wynik netto: 15 832 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, wobec czego przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie okresowym za 2022 rok. Publikacja przedmiotowych raportów nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku.