RELACJE INWESTORSKIE

Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2022 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 148 068 tys zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 11 751 tys zł.
  • EBITDA: 11 766 tys. zł.
  • wynik netto: 4 230 tys. zł.

Wstępne podstawowe jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2022 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 91 280 tys. zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 12 301 tys. zł.
  • EBITDA: 13 844 tys. zł.
  • wynik netto: 7 684 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, wobec czego przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 26 września 2022 roku.