RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit games
BoomBit games

Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Zarząd BoomBit S.A. przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 128 199 tys zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 11 889 tys zł.
  • EBITDA: 5 630 tys. zł.
  • wynik netto: 7 079 tys. zł.

Wstępne podstawowe jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2023 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 87 772 tys. zł.
  • wynik brutto ze sprzedaży: 15 179 tys. zł.
  • EBITDA: 10 174 tys. zł.
  • wynik netto: 11 952 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, wobec czego przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 25 września 2023 roku.