RELACJE INWESTORSKIE

Group structure
Group structure

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 sierpnia 2023 roku („NWZ”).

Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte, oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.