RELACJE INWESTORSKIE

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 roku („NWZ”).

Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte, oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.

  • BBT - Treść uchwał NWZ z dnia 21.04.2022 r.